Sunday, 23 June 2013

KAULI ZETU KATIKA VITENZI
Kauli za vitenzi
TENDA

TENDWA

TENDEWA
TENDEKA
TENDANA

TENDEANA
TENDESHA
Soma

Somwa

Somewa
Someka
Somana

Someana
Somesha
Sema

Semwa

Semewa
Semeka
Semana

Semeana
Semesha
Tema

Temwa

Temewa
Temeka
Temana

Temeana
Temesha
Pita

Pitwa

Pitiwa
Pitika
Pitana

Pitiana
Pitisha
Suka

Sukwa

Sukiwa
Sukika
Sukana

Sukiana
Sukisha
Pata

Patwa

Patiwa
Patika
Patana

Patiana
Patisha
Kimbia

Kimbiwa

Kimbiliwa
Kimbilika
Kimbiana

Kimbiliana
Kimbiza
Tembea

Tembelewa

Tembelewa
Tembeleka
Tembeana

Tembeleana
Tembeza
Paa

Pawa

Paliwa
Palika
Paana

Paliana
Paza
Zaa

Zawa

Zaliwa
Zalika
Zaana

Zaliana
Zalisha
Kaa

Kawa

Kaliwa
Kalika
Kaana

Kaliana
Kalisha
Zoa

-

Zolewa
Zoleka
Zoana

Zoleana
Zolesha
Toa

-

Tolewa
Toleka
Toana

Toleana
Tolesha
Zua

-

Zuliwa
Zulika
-

Zuliana
Zusha
Tia, tua

Tiwa

tuliwa
Tulika,
Tuana

Tuliana
Tulisha
-a-

-w-

-ew-
-liw-
-lew-
-iw-
-ek-
-ik-
-lik-
-lek-
-an-

-ean-
-ian-
-lian-
-lean-

-esh-
-ish-
-z-
-lish-
-lesh-
-sh-

TENDA
TENDWA

TENDEWA

TENDEKA

TENDANA

TENDEANA
TENDESHA

Hakuna alomofu kwa sababu kuna umbo moja

-w-


-ew-
-liw-
-lew-
-iw-
-ek-
-ik-
-lik-
-lek-


-an--ean-
-ian-
-lian-
-lean-
-esh-
-ish-
-z-
-lish-
-lesh-
-sh-

-a-
Piga
Suka
Zaa
Soma
sema
-w-
Somwa
Sukwa
Semwa
Zawa
Pitwa


-ew-
Semewa
Temewa
Chekewa
Zolewa
Somewa


-ek-
Semeka
Temeka
Someka
Toleka
zoleka


-an-
Somana
Itana
Toana
Zoana
Patana
Temana
Sukana
Semana

-ean-
Someana
Semeana
Zoleana
Chezeana
Toleana
Temeana
-esh-
Somesha
Semesha
Chezesha
Onesha
Temesha
Zolesha
-iw-
Tiliwa
Pigiwa
Kaliwa
Zaliwa
Tuliwa


-ik-
Pitika
Zalika
Tulika
Kalika
Sukika
-ian-
Zaliana
Tiliana
Zuliana
Patiana
sukiana
-ish-
Pitisha
Pikisha
Limisha
Zalisha
Sukisha
-lew-
Tolewa
Zolewa
Tembelewa
-lik-
Zalika
Kalika
Tulika
Kimbilika
Zulika
-lian-
Zaliana
Kaliana
Kimbiliana
Zuliana
Tiliana
-z-
Tembeza
Kimbiza
Toza
Paza
-liw-
Kaliwa
Tiliwa
Zaliwa
Paliwa
Tuliwa


-lek-
Zoleka
Toleka
Tembeleka
-lean-
Toleana
Zoleana
Tembeleana
-lish-
Kalisha
Tulisha
Zalisha-lesh
Zolesha
Tolesha
Lelesha-sh-
Kalisha
Tulisha
Zusha
somesha
No comments:

Post a Comment