Friday, 5 July 2013

VIVUMISHI VIMILIKISHIVivumishi Vimilikishi ni moja kati ya kategoria saba za maneno yanayoonesha nomino husika ni mali ya nani. Vimilikishi hivi vimegawanyika katika makundi mawili yaani vya umoja na wingi. Katika kila kundi kuna Vivumishi Vilimikishi vitatu "3", hivyo kwa pamoja hufanya aina sita ya Vivumishi vimilikishi.


Ngeli
Vivumishi vililikishi
Nomino
Ujitokezaji wake
a-
wa-
-angu, -ako, -ake
-etu, enu, -ao
mtoto
watoto
wangu
wetu
wako
wenu
wake
wao
ki-
vi-
-angu, -ako, -ake
-etu, -enu, -ao
kiti
viti
changu
vyetu
chako
vyenu
chake
vyao
u-
i-
-angu, -ako, -ake
-etu, -enu, -ao
mti
miti
wangu
yetu
wako
yenu
wake
yao
li-
ya-
-angu, -ako, -ake
-etu, -enu, -ao
gari
magari
langu
yetu
lako
yenu
lake
yao
i-
zi-
-angu, -ako, -ake
-etu, -enu, -ao
kalamu
kalamu
yangu
zetu
yako
zenu
yake
zao
u-
zi-
-angu, -ako, -ake
-etu, -enu, -ao
uzi
nyuzi
wangu
zetu
wako
zenu
wake
zao
u-
u-
-angu, -ako, -ake
-etu, -enu, -ao
unga
unga
wangu
wetu
wako
wenu
wake
wao
ya-
ya-
-angu, -ako, -ake
-etu, -enu, -ao
maji
maji
yangu
yetu
yako
yenu
yake
yao
zi-
zi-
-angu, -ako, -ake
-etu, -enu, -ao
mali
mali
zangu
zetu
zako
zenu
zake
zao
li-
li-
-angu, -ako, -ake
-etu, -enu, -ao
joto
joto
langu
letu
lako
lenu
lake
lao
vi-
vi-
-angu, -ako, -ake
-etu, -enu, -ao
vita
vita
vyangu
vyetu
vyako
vyenu
vyake
vyao
ku-
ku-
-angu, -ako, -ake
-etu, -enu, -ako
kufa
kufa
kwangu
kwetu
kwako
kwenu
kwake
kwao
Ki
ki
-angu, -ako, -ake
-etu, -enu, -ao
kiswahili
kiswahili
changu
chetu
chako
chenu
chake
chao
pa-
pa-
-angu, -ako, -ake
-etu, -enu, -ao
sebuleni
sebuleni
pangu
petu
pako
penu
pake
pao
ku-
ku-
-angu, -ako, -ake
-etu, -enu, -ao
shambani
shambani
kwangu
kwetu
kwako
kwenu
kwake
kwao
mu-
mu-
-angu, -ako, -ake
-etu, -enu, -ao
chumbani
chumbani
mwangu
mwetu
mwako
mwenu
mwake
kwao

No comments:

Post a Comment